PL EN DE
METODA CZYSZCZENIA

Firma nasza stosuje najskuteczniejszą metodę czyszczenia systemów wentylacyjnych. Wykorzystujemy sprzęt i doświadczenie firmy TRIVENTEK z Danii - światowego lidera w tej dziedzinie. czyszczenieFirma TRIVENTEK jest producentem najnowocześniejszego wyposażenia przeznaczonego do inspekcji oraz czyszczenia systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii w dziedzinie mechaniki, elektroniki i informatyki, urządzenia firmy TRIVENTEK umożliwiają poprawę jakości powietrza w każdym pomieszczeniu. Opracowana przez firmę TRIVENTEK specjalna Koncepcja Czyszczenia obejmuje procedurę oceny, mającą na celu określenie potrzeb w zakresie czyszczenia, weryfikację rezultatów czyszczenia oraz dobór najskuteczniejszej metod czyszczenia dla każdej instalacji wentylacji lub klimatyzacji. Zapewnia to osiągnięcie najlepszych wyników i najskuteczniejszego czyszczenia w minimalnym czasie i przy najmniejszym nakładzie pracy.

Wszystkie urządzenia czyszczące firmy TRIVENTEK są dostosowane do czyszczenia przewodów o przekroju okrągłym i prostokątnym. Urządzenia te zostały sprawdzone metodą prób i błędów w trakcie praktycznego wykorzystania na przestrzeni ostatnich 10 lat, dzięki czemu charakteryzują się niezwykłą trwałością oraz łatwością użytku i konserwacji. Sprzęt, który stosujemy pozwala przede wszystkim na wykonanie usługi czyszczenia kanałów wentylacyjnych w bardzo krótkim czasie w porównaniu z innymi metodami.

Metoda czyszczenia kanałów wentylacyjnych stosowanych przez naszą firmę składa się z 4 podstawowych etapów:
1. Sprawdzenie zanieczyszczenia kanałów - inspekcja.
2. Czyszczenie.
3. Dezynfekcja.
4. Weryfikacja wykonanej pracy - inspekcja.

Stan zanieczyszczenia kanałów wentylacyjnych najprościej i najskuteczniej sprawdzić za pomocą zdalnie sterowanego robota wyposażonego w kamerę cyfrową. W naszym posiadaniu znajduje się kilka rodzajów urządzeń inspekcyjnych.
Kamera umożliwia dokonanie oceny nagromadzonych zanieczyszczeń oraz pozwala stwierdzić występowanie takich problemów, jak obecność pary lub wilgoci. Za pomocą tego urządzenia można nagrać film i wykonać zdjęcia, które można zapisać na nośnikach cyfrowych. Rejestracja danych pozwala na porównanie stanu czystości kanałów przed i po czyszczeniu. Nagrania te pozwalają także zleceniodawcy usługi stwierdzić skuteczność wykonanej przez nasza firmę pracy. Każdy odcinek czyszczonego kanału wentylacyjnego jest rejestrowany przed i po czyszczeniu. Seria zdjęć wykonanych przez urządzenie inspekcyjne pozwala na ocenę zanieczyszczenia kanału metodą porównawczą.

Czyszczenie instalacji

Urządzenie DUCTCLEANER może być używane w większości przypadków czyszczenia. Urządzenie można łatwo transportować do kolejnych pomieszczeń, w prosty sposób podłączać i odłączać Przy użyciu urządzenia DUCTCLEANER możliwe jest czyszczenie pionowych odcinków przewodów wentylacyjnych, w kierunkach góra-dół, jak i dół-góra.

Zestaw wyciągowy EXTRACTOR

- Wentylator o wydatku 4500m3/h
- Wysokie ciśnienie statyczne: ponad 700Pa
- Sekcja filtracyjna z pełnym wyborem filtrów
- Zasilanie jednofazowe 240V, prąd 8,3A

Balony zaporowe

Wytyczne branżowe oraz wyniki doświadczeń wskazują na to, że prędkość przepływu powietrza zapewniająca efektywny transport pyłu w kanale powinna wynosić minimum 10 m/s. Balony zaporowe wykorzystuje się w celu wytworzenia stref o dużym podciśnieniu wewnątrz instalacji, a także w celu odcięcia czyszczonej gałęzi od instalacji, podczas gdy instalacja pracuje.

Dysze na sprężone powietrze

- Dysze do czyszczenia kanałów okrągłych, prostokątnych, pionowych, itd.
- Małe wymiary otworów do wprowadzenia dyszy
- Samoczynnie przesuwa się w głąb kanału, również pionowego
- Można czyścić nietypowe wymiary kanałów

TRIVENTEK DUCTCLEANER

Problem w przypadku kanałów prostokątnych polega na tym, że okrągłe szczotki nie są w stanie dotrzeć do narożnika przewodu. W tym celu zaprojektowano specjalne szczotki z dwoma różnymi długościami i twardościami włosia pozwalającymi na dokładne wyczyszczenie kątów kanałów. Automatyczny system zmiany kierunku obrotów w urządzeniu DUCT CLEANER dla kanałów, gdzie szerokość jest dwukrotnie większa niż wysokość.

Klapy rewizyjne

Bardzo ważną kwestią jest odpowiednie przygotowanie przed wykonaniem usługi.
W pierwszej kolejności należy wyciąć otwory pod klapy inspekcyjne. Klapy inspekcyjne powinny być rozmieszczone zgodnie ze stosownymi wytycznymi z uwzględnieniem zasięgu urządzeń czyszczących, które posiadamy oraz skorygowane o występowanie przeszkód typu: przepustnice, kierownice w łukach, itp.