PL EN DE
Przykładowe zanieczyszczenia kanałów wentylacyjnych

Stan zanieczyszczeń kanałów wentylacyjnych w eksploatowanych od lat budynkach może być dla wielu użytkowników tych budynków zaskoczeniem. Stan zanieczyszczenia kanałów jest różny i zależy od wielu czynników, m.in. lokalizacji budynku, systemu wentylacji, prawidłowej eksploatacji, konserwacji itp.

zanieczyszczenia zanieczyszczenia zanieczyszczenia zanieczyszczenia zanieczyszczenia zanieczyszczenia zanieczyszczenia zanieczyszczenia zanieczyszczenia zanieczyszczenia

Prace wykonywane są przez przeszkolony personel posiadający wymagane uprawnienia. Pracujemy na własnym sprzęcie - podnośniki posiadają uprawnienia UDT.

zanieczyszczenia zanieczyszczenia zanieczyszczenia zanieczyszczenia