PL EN DE
LECZENIE

W razie potrzeby wykonujemy:
- czyszczenie i dezynfekcję układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych środkami posiadającymi odpowiednie atesty i certyfikaty
- montaż klap rewizyjnych w/g obecnie obowiązujących przepisów

Jakość środowiska wewnętrznego i wpływ, jaki na to środowisko wywierają instalacje znajduje coraz większe zrozumienie wśród specjalistów w naszym kraju. Prowadzone są prace ukierunkowane na doskonalenie procesów uzdatniania powietrza w instalacji. Nie jest natomiast uwzględniane ani w działalności badawczej, ani w projektowej, wykonawczej i eksploatacyjnej zjawisko zanieczyszczania się przewodów oraz urządzeń i elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji w czasie eksploatacji systemów. Dotychczas panowało przekonanie, że zjawisku temu można przeciwdziałać stosując odpowiednio efektywny system filtracji powietrza, który wyeliminuje osadzanie się zanieczyszczeń wewnątrz instalacji. W praktyce pogląd ten okazał się całkowicie niesłuszny, a dowodzą tego relacje użytkowników oraz doświadczenia naszej firmy nabyte w czasie licznych ekspertyz eksploatowanych instalacji oraz wykonywanych usług czyszczenia.

leczenie leczenie leczenie leczenie leczenie leczenie leczenie leczenie