PL EN DE

DIAGNOSTYKA, BADANIA MIKROBIOLOGICZNE POWIETRZA

Wykonanie inspekcji kanałów
- zapis wizualny DVD stanu kanałów

Badania mikrobiologiczne
- sprawdzenie występowania bakterii mających wpływ na zakażenie dróg oddechowych
- pomiar ilości bakterii w jednostce powietrza w/g norm
Badania te wykonywane są i potwierdzone przez Pracownię Mikrobiologiczną pod patronatem Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej.

Usługa polega na:
1.Sprawdzeniu stanu zanieczyszczeń w kanałach wentylacyjnych - poprzez wprowadzenie zdalnie sterowanego robota z kamerą cyfrową, który przedstawi faktyczny stan czystości kanałów, a materiał ten otrzymacie Państwo na płycie DVD. (w przypadku braku klap inspekcyjnych wymaganych w obecnych układach wentylacyjnych - montujemy je zgodnie z obowiązującymi przepisami)
2. Pobór i badanie posiewów powietrza z kanałów nawiewnych.

badanie mikrobiologiczne powietrza Cel
a/ oznaczenie stopnia mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza wyrażonego liczbą jednostek tworzących kolonie - JTK w 1m3 powietrza zarówno bakterii, grzybów drożdżopodobnych i grzybów pleśniowych,
b/ diagnozowanie szczepów S. aureus, pałeczek z rodziny Enterobakteriaceae do poziomu gatunku, pałeczek Pseudomonas spp., serologiczna diagnostyka paciorkowców beta hemolizujących, a także diagnostyka grzybów drożdżopodobnych co najmniej do poziomu rodzaju zgodnie z procedurami Pracowni Mikrobiologii.

Procedurę opracowano przez Pracownię Mikrobiologii, na podstawie
- Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2004, nr 3 (41)
- Mikrobiologiczny próbnik powietrza MAS 100Eco-informacja producenta (badania wykonywane są i potwierdzane przez Pracownię Mikrobiologiczną pod patronatem Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej)

Po wykonaniu i opracowaniu w/w materiałów otrzymacie Państwo protokół powykonawczy z inspekcji kanałów zawierający materiały określające stan zanieczyszczeń układu w odniesieniu do norm i zaleceń krajowych i EU, który wykaże czy konieczne jest czyszczenie i ewentualnie dezynfekcja Waszego układu wentylacji lub klimatyzacji.


Dodatkowe informacje:
Pierwsze metody pomiaru zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza rozwinęły się na początku XX wieku. Istnieją trzy metody, według których bada się zawartośc niebezpiecznych dla ludzi zanieczyszczeń. Pierwsza z nich, metoda mikroskopowa, odbywa się poprzez przepuszczenie powietrza przez specjalnie zaprojektowany filtr membranowy, na którym osadzają się mikroorganizmy. Następnie zawartośc otrzymana w wyniku filtracji sprawdzana jest poprzez badanie mikroskopowe. Metoda hodowlana polega na zebraniu bakterii za pomocą specjalnej płytki, na której znajduje się pożywka dla nich. Zebrane w ten sposób zarodki poddaje się inkubacji, a następnie (po wyrośnięciu) zlicza się żywe mikroorganizmy. Ostatnia metoda, tak zwana wiązana, jest kombinacją dwóch poprzednich. Współcześnie stosuje się także bardziej dokładne sposoby na zbadanie mikrobiologiczne powietrza, w skład których wchodzą metody sedymentacyjne oraz metody polegające na mechanicznym oddzieleniu zanieczyszczeń powietrza.